مشاوره و پشتیبانی امنیت و شبکه

وجود پیچیدگی‌های آشکار و نهان در هر موضوع وجود کارشناسان متخصص را به امری ضروری و جدایی‌ناپذیر از هر مجموعه و سازمان تبدیل کرده است. با توجه به گستردگی بیش‌ازحد و روزافزون سامانه‌ها و شبکه‌های رایانه‌ای و لزوم برنامه‌ریزی درست برای آموزش و امنیت کاربران و حفظ و نگهداری شبکه‌ها، مسئولیت‌ها، دغدغه‌ها و مخاطرات زیادی پیش‌روی سازمان‌ها قرار گرفته است؛ از این رو، ضروری است که با استفاده از نظارت و مشاوره‌ی متخصصان مربوط امنیت شبکه و سامانه‌های رایانه‌ای به‌صورت مستمر بررسی و به‌روزرسانی شود.

اقداماتی مجموعه‌ی عصر مجازی در این راستا عبارت‌اند از:

  • نصب و راه اندازی خدمات شبکه عصر مجازیمشاوره
  • نصب و راه‌اندازی تجهیزات شبکه
  • نصب و راه‌اندازی سرویس‌های مایکروسافت
  • پیکربندی و راه‌اندازی روترهای میکروتیک
  • راه‌اندازی و پیکربندی فایروال
  • بازرسی دوره‌ای شبکه و سامانه‌ها
  • ایجاد ارتباط امن میان دفاتر
  • اکانتینگ اینترنت برای سازمان‌ها  بهینه‌سازی شبکه‌های محلی
فهرست