شعاریک شعار تبلیغاتی خوب باید به گونه ای باشد که به راحتی در یاد بماند و کلیشه ای و تکراری نباشد. شعار تبلیغاتی نباید پیچیده باشد، بلکه باید در نهایت سادگی نوشته شود تا در ذهن مخاطب جای بگیرد.

این مطلب را از دست ندهید:  نکته 5 از نکات کلیدی انتخاب یک شعار تبلیغاتی خوب
فهرست