شعار تبلیغاتییک شعار تبلیغاتی خوب باید مزایای کلیدی محصول یا شرکت را دربرگیرد: شعار تبلیغاتی شما به جای اینکه روی ویژگی‌ها و خود محصول تمرکز کند، باید بر مزایا و فواید آن تمرکز داشته باشد.

این مطلب را از دست ندهید:  لزوم داشتن سایت شخصی
فهرست