نام دامنه

اگر احتمال اشتباه در زمان تایپ آدرس وجود دارد، به فکر ساده کردن اسم باشید و یا چند نام با اشتباهات متداول تایپی را ثبت کنید تا کاربر در صورت تایپ اشتباه هم بتواند سایت شما را بیابد.

این مطلب را از دست ندهید:  نکته 3 از نکات کلیدی استراتژی محتوا
فهرست