محتوایکی از نکات پایه و اولیه ای که باید قبل از انتشار مطلب به آن توجه ویژه نمود، رعایت نکات نگارشی است. به کار بردن صحیح این نکات مانند ویرگول، نقطه و غیره از اهمیت ویژه ای در تولید محتوا برخوردار است

این مطلب را از دست ندهید:  استراتژی محتوا چیست؟
فهرست