نام دامنهنام دامنه باید منحصر به فرد باشد. بنابراین هیچ وقت دامنه‌ای را انتخاب نکنید که با دامنه شخص دیگر مشابه باشد.

این مطلب را از دست ندهید:  نکته 3 از نکات کلیدی انتخاب یک شعار تبلیغاتی خوب
فهرست