شعار تبلیغاتیبرند را متمایز کنید: در شعار تبلیغاتی خود باید به وجه تمایز محصولاتتان نسبت به سایر موارد اشاره کنید. کدام ویژگی محصول و خدمات شما را از سایر رقبا متمایز می‌کند.

این مطلب را از دست ندهید:  نکته 5 از نکات کلیدی انتخاب یک شعار تبلیغاتی خوب
فهرست