adware مخفف Advertisement Software یا نرم افزار تبلیغاتی است. Adware نرم افزار کاربردی است که برنامه ریزی شده برای نمایش بنر، آگهی ، یا برخی دیگر از تبلیغات. adwareAdware معمولا در طی مرور وب معمولی وارد کامپیوتر کاربر می شوند. Adware ها به اشکال مختلفی می توانند فعالیت کنند.

فهرست