هانی‌پات یا ظرف عسل (Honeypot) یک منبع سیستم اطلاعاتی با اطلاعات کاذب است که برای مقابله با هکرها و کشف و جمع‌آوری فعالیت‌های غیرمجاز در شبکه‌های رایانه‌ای بر روی شبکه قرار می‌گیرد. هانی‌پات‌ها ابزاری برای مصالحه هستند، کامپیوترهایی که یا واقعی هستند یا شبیه‌سازی شده‌اند.

لینک مطلب

فهرست