مشخصات پروژه:

معرفی پروژه:

نوع پروژه: طراحی وب‌سایت

نام وب سایت: ”اتاق اصناف شهرستان نجف آباد ”

دسته بندی: شرکتی

زمینه فعالیت:واحدهای صنفی حلقه واسط بین تولیدکنندگان (واردکنندگان) و مصرف کنندگان می‌باشد

موقعیت: نجف آباد اصفهان

اتاق اصناف نجف آباد اصناف و بازاریان همواره به عنوان قشری از جامعه شناخته می‌شوند که در بستر تحولات اقتصادی و اجتماعی جایگاه و کارکرد گسترده و در عین حال موثری در حوزه های مختلف داشته اند. در اقتصاد ایران، اصناف به عنوان آخرین حلقه اقتصادی اهمیت ویژه ای در رشد و پویایی اقتصاد کشور داشته و به دلیل گستردگی ارتباط مستقیم با آحاد مردم مثابه قلب اقتصادی جامعه عمل می نمایند. واحدهای صنفی حلقه واسط بین تولیدکنندگان (واردکنندگان) و مصرف کنندگان می‌باشد. آن ها با انتقال کالا از تولیدکنندگان به مصرف کنندگان و در مقابل آن، انتقال منابع نقدینگی از مصرف کنندگان به تولیدکنندگان، چرخه اقتصاد کشور را شکل می‌دهند.

محتوای معرفی فوق از برگه‌ی درباره ما وب سایت مذکور منتقل گردیده است

عنوان شرح
نوع پروژه طراحی وب سایت
موضوع شرکتی
نام پروژه وب سایت اتاق اصناف شهرستان نجف آباد
سال اجرا ۱۳۹۶
زمینه فعالیت حلقه واسط بین تولیدکنندگان (واردکنندگان) و مصرف کنندگان
تکنولوژی‌های مورد استفاده PHP,Wordpress,Woocommerce,Custom CSS, Custom HTML, JQuery
سفارش دهنده اصفهان/ نجف آباد
درباره مشتری

اتاق اصناف نجف آباد اصناف و بازاریان همواره به عنوان قشری از جامعه شناخته می‌شوند که در بستر تحولات اقتصادی و اجتماعی جایگاه و کارکرد گسترده و در عین حال موثری در حوزه های مختلف داشته اند. در اقتصاد ایران، اصناف به عنوان آخرین حلقه اقتصادی اهمیت ویژه ای در رشد و پویایی اقتصاد کشور داشته و به دلیل گستردگی ارتباط مستقیم با آحاد مردم مثابه قلب اقتصادی جامعه عمل می نمایند. واحدهای صنفی حلقه واسط بین تولیدکنندگان (واردکنندگان) و مصرف کنندگان می‌باشد. آن ها با انتقال کالا از تولیدکنندگان به مصرف کنندگان و در مقابل آن، انتقال منابع نقدینگی از مصرف کنندگان به تولیدکنندگان، چرخه اقتصاد کشور را شکل می‌دهند.

محتوای معرفی فوق از برگه‌ی درباره ما وب سایت مذکور منتقل گردیده است

مشخصات پروژه
عنوان شرح
نوع پروژه طراحی وب سایت
موضوع شرکتی
نام پروژه وب سایت اتاق اصناف شهرستان نجف آباد
سال اجرا ۱۳۹۶
زمینه فعالیت حلقه واسط بین تولیدکنندگان (واردکنندگان) و مصرف کنندگان
تکنولوژی‌های مورد استفاده PHP,Wordpress,Woocommerce,Custom CSS, Custom HTML, JQuery
سفارش دهنده اصفهان/ نجف آباد
موارد مرتبط

نمونه سایت های شرکتی

نتیجه‌ای پیدا نشد.

فهرست