مشخصات پروژه:

معرفی پروژه:

نوع پروژه: طراحی وب‌سایت

نام وب سایت: ”زمین پژوهان ”

دسته بندی: شرکتی

زمینه فعالیت: تامین آب به صورت تضمینی

موقعیت: نجف آباد اصفهان

شرکت زمین پژوهانيکي از نوآوري‌هاي شرکت زمین پژوهان در زمينه تامين آب است که از سال ۱۳۸۷ انجام مي‌گيرد. در اين روش مشاور پس از انجام مطالعات ژئوفيزيک مورد نياز، کليه هزينه‌هاي مربوط به حفاري و پمپاژ را نيز بر عهده گرفته و تنها در صورت آبدهي مورد نياز از چاه، مبالغ مربوط به قرارداد را دريافت خواهد کرد و در صورت عدم آبدهي مورد نياز چاه کليه هزينه‌هاي انجام گرفته به عهده مشاور خواهد بود و کارفرما از اين بابت زياني متحمل نخواهد شد. بنابراين در صورتي که اطلاعات مشاور از دقت لازم برخوردار نباشد در انجام چنين پروژهايي متحمل زيان بسيار زيادي خواهد شد. به همين دليل تاکنون هيچ شرکت ديگري در ايران موفق به انعقاد اين گونه قرارداد نشده است.

محتوای معرفی فوق از برگه‌ی درباره ما وب سایت مذکور منتقل گردیده است

عنوان شرح
نوع پروژه طراحی وب سایت
موضوع شرکتی
نام پروژه وب سایت شرکت زمین پژوهان
سال اجرا ۱۳۹۶
زمینه فعالیت  تامین آب به صورت تضمینی
تکنولوژی‌های مورد استفاده PHP,Wordpress,Woocommerce,Custom CSS, Custom HTML, JQuery
سفارش دهنده اصفهان/ نجف آباد
درباره مشتری

شرکت زمین پژوهانيکي از نوآوري‌هاي شرکت زمین پژوهان در زمينه تامين آب است که از سال ۱۳۸۷ انجام مي‌گيرد. در اين روش مشاور پس از انجام مطالعات ژئوفيزيک مورد نياز، کليه هزينه‌هاي مربوط به حفاري و پمپاژ را نيز بر عهده گرفته و تنها در صورت آبدهي مورد نياز از چاه، مبالغ مربوط به قرارداد را دريافت خواهد کرد و در صورت عدم آبدهي مورد نياز چاه کليه هزينه‌هاي انجام گرفته به عهده مشاور خواهد بود و کارفرما از اين بابت زياني متحمل نخواهد شد. بنابراين در صورتي که اطلاعات مشاور از دقت لازم برخوردار نباشد در انجام چنين پروژهايي متحمل زيان بسيار زيادي خواهد شد. به همين دليل تاکنون هيچ شرکت ديگري در ايران موفق به انعقاد اين گونه قرارداد نشده است.

محتوای معرفی فوق از برگه‌ی درباره ما وب سایت مذکور منتقل گردیده است

مشخصات پروژه
عنوان شرح
نوع پروژه طراحی وب سایت
موضوع شرکتی
نام پروژه وب سایت شرکت زمین پژوهان
سال اجرا ۱۳۹۶
زمینه فعالیت  تامین آب به صورت تضمینی
تکنولوژی‌های مورد استفاده PHP,Wordpress,Woocommerce,Custom CSS, Custom HTML, JQuery
سفارش دهنده اصفهان/ نجف آباد
موارد مرتبط

نمونه سایت های شرکتی

مهارت های نرم چیست؟

۱enigma.ir

shahresnag.ir

torkimachine.ir

tick-tack.ir

stonebox.ir

sharman.ir

sarvcenter.ir

فهرست