فرم اعلام شرایط و اطلاعات مورد نیاز برای اخذ درگاه پرداختVasco-FO-55

 • اطلاعات شخص حقیقی

 • مشخصات پستی (آدرس اصلی)

 • مشخصات پستی (آدرس جایگزین)

 • اطلاعات کسب‌وکار

 • اطلاعات شخص حقوقی

 • آدرس دقیق پستی

 • اطلاعات تماس

 • اطلاعات اینماد

 • مشخصات مدیر IT

 • مشخصات مدیر مالی

 • مشخصات حساب

 • مدارک مشتریان حقیقی

 • انواع فایل های مجاز : jpg, pdf, docx.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, pdf, docx.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, pdf, docx.
 • شایان ذکر است اسناد ملکی (سند مالکیت یا اجاره نامه) میبایست الزاما به نام فرد متقاضی یا اعضای خانواده درجه یک (پدر، مادر، همسر) ایشان باشد و آدرس پستی سند مذکور نیز با آدرس پستی اشاره شده در فرم درخواست درگاه یکسان باشد.
 • مدارک مشتریان حقوقی

 • انواع فایل های مجاز : jpg, pdf, docx.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, pdf, docx.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, pdf, docx.
 • انواع فایل های مجاز : jpg, pdf, docx.
 • شایان‌ذکر است اسناد ملکی (سند مالکیت یا اجاره‌نامه) می‌بایست الزاماً به نام شخصیت حقوقی تقاضاکننده یا یکی از اعضاء هیئت‌مدیره صاحب امضاء باشد و آدرس پستی سند مذکور نیز با آدرس پستی اشاره‌شده در فرم درخواست درگاه یکسان باشد.
 • الزامات :
  صاحب‌ امتیاز اینماد، حساب و مدارک می‌بایست به یک نام باشد.
  حساب معرفی‌شده حقوقی باشد.
  دارا بودن نماد اعتماد الکترونیک و درج نماد در وب‌سایت الزامیست.
  الزاماً آدرس سایت و آدرس کال بک یکسان باشد.
فهرست
WhatsApp
ارسال
مجموعه آی تی عصرمجازی آخرین اخبار و اطلاعات عصرمجازی را به صورت سریع دریافت نمایید
رد کردن
اجازه دادن به اعلان ها