ویروس های کرونا (CoV) خانواده زیادی از ویروس ها هستند که از بیماری سرماخوردگی گرفته تا بیماریهای شدیدتر مانند سندرم تنفسی خاورمیانه (MERS-CoV) و سندرم شدید تنفسی حاد (SARS-CoV) را در بر می‌گیرند. ویروس کرونا ناول (nCoV) نوعی جدید است که قبلاً در انسان مشاهده نگردیده است. برای اطلاعات بیشتر به این صفحه مراجعه نمایید.

فهرست
مجموعه آی تی عصرمجازی آخرین اخبار و اطلاعات عصرمجازی را به صورت سریع دریافت نمایید
رد کردن
اجازه دادن به اعلان ها