پرسنا یا (Buyer personas) که به زبان ساده می‌توان آن را ” شخصیت مشتری ” عنوان کرد که به شناخت دقیق ما از مشتریان مورد انتظارمان بر می‌گردد. مشتریانی که مخاطبین دوست‌داشتنی ما در بازاریابی و فروش هستند. پرسنا به ما در بازاریابی، فروش تولید محصول و ارایه خدمات کمک می‌کند.

فهرست
مجموعه آی تی عصرمجازی آخرین اخبار و اطلاعات عصرمجازی را به صورت سریع دریافت نمایید
رد کردن
اجازه دادن به اعلان ها