هانی‌پات یا ظرف عسل (Honeypot) یک منبع سیستم اطلاعاتی با اطلاعات کاذب است که برای مقابله با هکرها و کشف و جمع‌آوری فعالیت‌های غیرمجاز در شبکه‌های رایانه‌ای بر روی شبکه قرار می‌گیرد. هانی‌پات‌ها ابزاری برای مصالحه هستند، کامپیوترهایی که یا واقعی هستند یا شبیه‌سازی شده‌اند.

لینک مطلب

فهرست
مجموعه آی تی عصرمجازی آخرین اخبار و اطلاعات عصرمجازی را به صورت سریع دریافت نمایید
رد کردن
اجازه دادن به اعلان ها