اندازه یک محتوای استاندارد برای وب سایت، بین ۲ تا ۳ هزار کلمه می‌باشد. حداقل تعداد کلمه ای که می توانید به کار ببرید ۳۰۰ کلمه است

این مطلب را از دست ندهید:  استراتژی محتوا چیست؟
فهرست