adware مخفف Advertisement Software یا نرم افزار تبلیغاتی است. Adware نرم افزار کاربردی است که برنامه ریزی شده برای نمایش بنر، آگهی ، یا برخی دیگر از تبلیغات. adwareAdware معمولا در طی مرور وب معمولی وارد کامپیوتر کاربر می شوند. Adware ها به اشکال مختلفی می توانند فعالیت کنند.

فهرست
مجموعه آی تی عصرمجازی آخرین اخبار و اطلاعات عصرمجازی را به صورت سریع دریافت نمایید
رد کردن
اجازه دادن به اعلان ها